etunimi.sukunimi@betonicenter.fi
0102790200
    Home / Ekologisuus

Ekologisuus

 

Raaka-aineet

Betoni Center Oy:n käyttämät raaka-aineet ovat tarkoin valikoidut ja valvotut ajatellen ekologisuutta.SSL22784

Betonisora jalostetaan omilta soranottoalueilta tiukan valvonnan alaisena.

Sementin valmistaja on yksi maailman johtavista ja sementin valmistus erittäin tarkoin valvottu prosessi ajatellen luontoa sekä työturvallisuutta.

 

 

Ympäristö

Energiankulutus

Sementin valmistuksessa tarvitaan energiaa. Uuni, jossa sementin raaka-aineet kuumennetaan, tarvitsee lämmetäkseen polttoainetta. Sementin valmistuksessa on panostettu voimakkaasti energiankäytön tehokkuuteen ja toisaalta ympäristövaikutusten minimoimiseen. Uunin lämmityksessä käytetään nykyisin myös vaihtoehtoisia energianlähteitä kuten lihaluujauhoa ja käytetyistä renkaista tehtyä kumirouhetta.

Sementtiä valmistettaessa sen pääraaka-aineesta kalkkikivestä vapautuu polttoprosessin yhteydessä hiilidioksidia. Betoni sitoo käyttöikänsä aikana osan tästä vapautuneesta hiilidioksidista takaisin itseensä ilmasta niin sanotun karbonatisoitumisen kautta.

Betonin valmistusprosessin muiden vaiheiden energiankulutus on varsin pientä. Sementin kuljetus tapahtuu suurelta osin laivalla ja betoniin tarvittava kiviaines saadaan yleensä lähialueelta. Itse valmisbetonitehtaat sijaitsevat lähellä betonin käyttöpaikkaa, joten myös valmisbetonin kuljetusmatkat ovat lyhyitä.

 

 

Muiden raaka-aineiden kulutus

Sementin pääraaka-aineen, kalkkikiven varanto on erittäin suuri ja sen riittävyys on varmaa määräämättömän pitkäksi aikaa. Myös betonin muita raaka-aineita hiekkaa ja kiveä löytyy runsaasti Suomesta. Joissain suurimmissa kaupungeissa luonnonkiven vähenemisen vuoksi on siirrytty murskatun kiviaineksen käyttöön. Murskaukseen tarvittavaa raaka-ainetta saadaan esimerkiksi louhintojen yhteydessä rakennustyömailta tai louhimalla sitä kalliosta.

Betonin ja sementin valmistuksessa käytetään muun teollisuuden sivutuotteita joiden avulla sementin määrää betonissa pystytään vähentämään. Tällaisia ovat muun muassa voimalaitoksista saatava lentotuhka sekä raudan valmistusprosessissa syntyvä masuunikuona.

 

 

Betonitehtaidemme kierrätysprosessit

ymparisto_003

– Betoni Center 100 % kierrätyksellä –

Betoniasemilla syntyy sementtipitoista vettä lähinnä betonimyllyjen ja -autojen pesusta. Tätä sementtivettä käytetään valmisbetonitehtaissa korvaamaan osa betonin valmistuksessa tarvittavasta vedestä. Betoniasemilla syntyy myös aika ajoin ylijäämäbetonia sekä tehtaalle palautetaan työmailta ylijäämäbetonia.
Tuoreesta, vielä muokattavissa olevasta ylijäämäbetonista erotellaan ja pestään runkoaine ja sementtipitoinen vesi erilleen. Tällöin runkoaine on normaalisti käytettävissä betonin valmistukseen. Lisäksi betonitehtaiden kovettunutta ylijäämäbetonia murskataan ja sillä korvataan osa betonin runkoaineesta.

Kierrätyslaitoksemme 100 % jäte- ja pesujätebetonin erottelu ja kierrätys.

Ensiarvoisin ja tärkein arvomaailmamme on ympäristö/luonto, joka on myös tärkeä kaikille ihmisille ja jälkipolvien jälkipolville.
Suojelemalla kaikin tavoin luontoa, voimme jättää tuhansiksi vuosiksi asuinkelvollisen ympäristön ja luonnon jälkipolvillemme ja näin myös voimme nauttia ja ihailla luonnonkauneutta ja rauhallisuutta koko elinikämme ajan.

Toimintamme perustuu kaikilta mahdollisilta toiminnoiltaan ns. kestävän kehityksen ajatusmalliin. Kiihtyvä talouskasvu aiheuttaa vääjäämättömästi luonnonvarojen ja ilmaston tuhoutumista. Yhtiömme johdosta ei ole koskaan laskettu ja turvauduttu kasvun varaan vaan vakaaseen ja laajaan yritysideaan.